WKKGZ

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Je hebt  een klacht. Wat nu?

Als VBAG-zorgverlener ben ik  aangesloten bij een geschillencommissie en doe ik er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als we die onvrede bespreken. Mocht je onvrede alsnog een aanleiding zijn om een klacht in te dienen dan kun je kosteloos een onafhankelijk klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt er gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

 

Inzet klachtenfunctionaris 

Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neem je contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.

 

 

Geschillencommissie: bindende uitspraak 

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je ook nog wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de

geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

 

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op www.zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kan indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

 

Waarover kun je een klacht indienen? 

Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van jouw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.
 


TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris jou adviseren om jouw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

 


Tuchtrecht Complementaire Zorg                     
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. 
Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgverlener niet uit? Neem dan contact op met de VBAG.

 

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. Je kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

 

 

www.vbag.nl
Berg 65 C
5671 CB  Nuenen
Telefoon: 040-2838988

https://www.rijksoverheid.nl

https://vbag.nl

Contact

Jérome Lesquillier

Lid VBAG 21805011

Registertherapeut BCZ 180734R

AGB praktijk: 90066624

AGB persoonlijk: 90105795

Vektis kwalificaties:

Natuurgeneeskundig zorgverlener

Psychosociaal zorgverlener

Kvk: 75630214

BTW: 173157580B02

Tel: 06-57556619

info@groundofbeing.nl

Regio den Bosch | regio Utrecht

  • Facebook - Black Circle

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg   |  Disclaimer   |   Privacyverklaring  

© 2019 Ground of Being - All Rights Reserved