Werkwijze

Vanuit een daadkrachtige maar zachte no-nonsense aanpak begeleid ik je in het (leren) kijken met een open blik naar jouw Zelf. Vanuit dit bredere perspectief leid ik je naar inzicht en bewustwording van het probleem. In dit proces vanuit vertrouwen en veiligheid ondersteun ik je om de pijn aan te durven raken, te voelen zodat er van daaruit ruimte kan ontstaan voor meer energie, balans, plezier en vrijheid. 

Bij Ground of Being maak ik gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. In de sessies werk ik naast communicatie door gesprekken ook ervarings- en lichaamsgericht om zo contact te maken met je lichaamsbewustzijn en de verbinding met je binnenwereld. Hierin kan ik afhankelijk van wat er nodig is gebruik maken van verschillende therapeutische technieken waaronder onder andere;

Ademwerk, Mindfulness, Voice Dialogue, Innerlijk kind werk, Positieve Psychologie, Meditatie en visualisatie, Lichaamsgerichte oefeningen,  Cognitieve GedragsTherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en EMDR (Mindfulness en Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie).

Missie

Mijn missie is een bijdrage te leveren waarin de reguliere en alternatieve gezondheidszorg verder samenvoegt. Zodat vanuit deze holistische aanpak jij als volledig menszijn in zijn totaliteit wordt gezien. Van hieruit biedt ik ondersteuning op zowel mentaal, fysiek, emotioneel als spiritueel vlak. Zodat er een verhoogd bewustzijn mag ontstaan en jij het leven weer gaat leven zoals bedoeld is. Vanuit wie je daadwerkelijk bent in de essentie, voorbij de conditioneringen, overtuigingen, gedachten- en gedragspatronen. Dat je mag rusten in “Zijn’’ en je leven vorm mag geven vanuit jouw vrije autonome ruimte. 

Visie 

Bij Ground of Being richten we ons op de verbinding met jouw natuurlijke staat van Zijn, met wie jij in werkelijkheid bent. Dat is waaruit de naam ‘Ground of Being’ is ontstaan. 

Ground of Being heeft als visie dat als je los komt van je emotionele bagage en overlevingsmechanismen dat je dan kan leven vanuit je natuurlijke staat van Zijn. In de heelheid van onze essentie is alles al van oorsprong aanwezig zoals schoonheid, liefde en vreugde. Als mens ontkom je er niet aan dat je als kind door omgevingsinvloeden en opvoeding aangepast wordt wat tot zekere hoogte ook nodig is. Echter teveel aanpassing leidt tot vervreemding van je natuurlijke staat van Zijn en leid tot patronen en overlevingsmechanismen. Je kunt dan last krijgen van onder andere stress, somberheid, angst, eenzaamheid. Dit zijn signalen die erop wijzen dat je het contact met jezelf kwijt bent geraakt.

Commitment

Vertrouwelijkheid en gevoel van veiligheid is het fundament van mijn werk. Hierin zal met grote zorgvuldigheid worden omgegaan. Samen gaan we op onderzoek vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor de stappen op jouw levenspad en proces. Ik ondersteun je graag in jouw tempo naar een meer vervullend en moeitelozer leven.