Stervensbegeleiding

Ben je geconfronteerd met een naderend einde ten gevolge van ziekte of ouderdom?
Is hierin behoefte aan ondersteuning voor jezelf of met zorg naar de nabestaanden toe?

Dat het leven in de fysieke vorm op aarde eindig is weten we allemaal. Als je door ziekte of ouderdom geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid kan dit confronterend en zwaar zijn. Het kan dan best moeilijk zijn om met al die verschillende emoties en gedachten om te gaan die los kunnen komen. Voor jezelf maar ook voor je naaste omgeving. De manier hoe stervensbegeleiding vorm krijgt is zeer persoonlijk en bepaal jezelf. Indien je professionele hulp hierin wenst op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak dan kan dat voor rust zorgen in de laatste levensfase.

De dood heeft lang in de taboesfeer gezeten, daar sprak men (liever) niet over als het einde nog niet nadert. Tegenwoordig denken steeds meer mensen na over wat voor hun hierin belangrijk is. Het is gebleken dat als er wel is nagedacht over doodgaan dat er meer rust wordt ervaren en ook de naaste omgeving het stervensproces positiever kunnen ervaren. 

Tijdens de stervensfase kan er behoefte ontstaan om balans op te maken van het leven. Waarin onverwerkte zaken zich kunnen aandienen zoals bijvoorbeeld gemiste kansen of spijt hebben van dingen. Gesprekken hierover kunnen bijdragen aan berusting. Vaak zijn er allerlei vragen en onzekerheden over het stervensproces zoals de te verwachten levensduur, de mentale en/of fysieke aftakeling, angst voor het overlijden zelf en allerlei onderwerpen en emotionele thema’s die bij een levenseinde horen. Spirituele, religieuze en levensbeschouwelijke vraagstukken kunnen zich aandienen. Wat kan leiden tot gesprekken over geloofszaken, leven na de dood en over de zin van het leven. Naarmate het levenseinde nabij is treedt het “afscheid” nemen van het voorbije leven naar de voorgrond, samen met de nabestaanden.

Betrokkenheid Ground of Being bij stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding is er voor jou en daarmee ook voor jou nabestaanden. Hierin kijken we naar vragen zoals; Wat betekend het sterven voor de kinderen, partner? Op welke manier kan je als stervende in deze laatste levensfase bijdragen aan de rouwverwerking van je nabestaanden. Waarin er ook gekeken wordt naar eventuele wensen die er nog zijn. Ook in de praktische uitvoering kan stervensbegeleiding zorg dragen voor zaken die aandacht nodig hebben zoals bijvoorbeeld donorcodicil, persoonlijke zorg, eetwensen, testament, uitvaartwensen indien mogelijk deze samen vorm geven met familie en dierbaren. Nazorg bij stervensbegeleiding kan op velerlei manieren bijdragen aan een bewuste en goede manier van sterven, zowel voor de stervende als de nabestaanden. 

Als stervensbegeleider breng ik rust en vertrouwen als het einde van het leven nadert. Vanuit mijn verpleegkundige opleiding en (Hospice) werkervaring naast persoonlijke ervaringsdeskundigheid, heb ik kennis van het psychologisch proces rond loslaten en afscheid nemen. 

Als stervensbegeleider voeg ik een dimensie toe en vervang ik niet de zorg van een huisarts, specialist of verpleegkundig team.
Ik werk niet met medicatie, dat is aan uw behandeld arts en/of specialist. Wel ben ik bekend met het aanbod van medicatie en de (uit)werking ervan. Bij psilocybine (psychedelische truffel) is bekend dat dit verlichting kan brengen in angst en pijn rond de laatste levensfase. Hierin kan in overleg met de behandelend specialist onderzocht worden of micro-doseren tot de mogelijkheid behoort. Naast medicatie biedt ook meditatie, muziek, massage, aromatherapie mogelijkheid in verlichting en pijnbestrijding.

Mocht de situatie om andere kwaliteiten en expertise vragen dan ik kan bieden, dan beschik ik over een uitgebreid netwerk van hulpverleners waarmee ik samenwerk. Graag denk ik dan mee op verzoek om de juiste zorg en hulp beschikbaar te maken. 

Zie hieronder ook wetenschappelijk onderzoek waarin onderzoekers hebben aangetoond dat psilocybine ook kan worden gebruikt om angst te behandelen bij mensen met een terminale ziekte. Het toedienen van psilocybine als een palliatieve behandeling verminderde significant de scores van angst en depressie met positieve effecten van 6 maanden of langer.

https://maps.org/2013/02/19/easing-end-of-life-anxiety-with-psychedelic-drugs-2/

Tarief is op basis van reiskostenvergoeding en een vrijwillige bijdrage. 

Deel op:

Opzoek naar (meer) rust, bezieling en/of bewustzijn?

Neem dan vrijblijvend contact op.