disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.

  • De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

  • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

  • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectueel eigendom
De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

 

Alle rechten voorbehouden. Meent u een onjuistheid tegen te komen of mist u informatie op de website dan stel ik het op prijs daarover geïnformeerd te worden.

Heeft u vragen, neem dan contact op

Contact

Jérome Lesquillier

Lid VBAG 21805011

Registertherapeut BCZ 180734R

AGB praktijk: 90066624

AGB persoonlijk: 90105795

Vektis kwalificaties:

Natuurgeneeskundig zorgverlener

Psychosociaal zorgverlener

Kvk: 75630214

BTW: 173157580B02

Tel: 06-57556619

info@groundofbeing.nl

Regio den Bosch | regio Utrecht

  • Facebook - Black Circle

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg   |  Disclaimer   |   Privacyverklaring  

© 2019 Ground of Being - All Rights Reserved