PRIVACYVERKLARING

Ground of Being verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ground of Being verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik  jouw toestemming door middel van een toestemmingsverklaring. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van de ouder(s) of voogd.

Waarom heb ik persoonsgegevens nodig?

Ground of Being verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om jou te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Om jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
Voor de afhandelen van jouw 
betaling

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling

 • de kosten van het consult

Hoe bewaar ik jouw gegevens

Ik maak gebruik van Mijndiad. Dit is praktijksoftware waarmee ik afspraken inplan, dossiers bijhoud en factureer. Je persoonsgegevens liggen veilig opgeslagen daar Mijndiad volledig voldoet aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ground of Being zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: 15 jaar. Deze termijn is verplicht vanuit de wet op de behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Ground of Being deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluit

ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ground of Being blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ground of Being gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groundofbeing.nl. Ik zal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 
 
Beveiliging

Ground of Being neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groundofbeing.nl

https://www.mijndiad.nl

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Jérome Lesquillier

Lid VBAG 21805011

Registertherapeut BCZ 180734R

AGB praktijk: 90066624

AGB persoonlijk: 90105795

Vektis kwalificaties:

Natuurgeneeskundig zorgverlener

Psychosociaal zorgverlener

Kvk: 75630214

BTW: 173157580B02

Tel: 06-57556619

info@groundofbeing.nl

Regio den Bosch | regio Utrecht

 • Facebook - Black Circle

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg   |  Disclaimer   |   Privacyverklaring  

© 2019 Ground of Being - All Rights Reserved