Disclaimer

Algemeen
Ground of Being, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Etten-Leur onder KVK nummer 72289961, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de website aanbieden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Medische disclaimers
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts ten alle tijden te raadplegen, lichamelijke en psychische klachten te bespreken voorafgaand aan deelname aan een retreat, workshop, sessie of consult bij Ground of Being. Aan de berichtgevingen die Ground of Being publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Indien van toepassing
Praktijk Ground of Being streeft naar een zo actueel mogelijke website. Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Ground of Being streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Ground of Being aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, Ground of Being is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt. Ground of Being heeft uitsluitend de doelstelling voor geïnteresseerden in persoonlijke groei en transformatie te informeren over de bijdrage die de diensten van Ground of Being in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Ground of Being kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

De informatie en/of producten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ground of Being behoud het recht om voorafgaand zonder enige mededeling materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Ground of Being aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat bij verwijzing naar of via hyperlinks.

Vragen of klachten
Ground of Being stelt het zeer op prijs indien je opmerkingen, ideeën hebt ter verbetering van de dienstverlening. Deze en eventuele vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer kun je mailen naar: info@groundofbeing.nl

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Ground of Being juni 2023